Projekt navazoval na úspěšný projekt „Energie“ realizovaný v roce 2008
s technickým lyceem z Epinalu (Francie).

Hlavním cílem nového projektu bylo vytvořit povědomí žáků o významu
izolace při snižování tepelných ztrát, seznámit se podrobně s rozvodnou sítí
v ČR a zaměřit se podrobněji na rozvodnou síť Moravskoslezského kraje.
Zároveň žáci projekt představili partnerské škole v anglickém a francouzském jazyce, a to jak
v ČR, tak i ve Francii, kde mimo jiné navštívili elektrárnu a papírenské závody.
Problematika tepelné energie byla v projektu úzce spojena s elektrickou
energií díky její přeměně na teplo. Dalším cílem bylo vytvoření webových
stránek a uceleného DVD s pokusy, teorií a experimentálními závěry.