Ve skupině pod vedením Martiny Holubové (učitelka M, F) spolupracovali

zástupci prvního ročníku

M. Kučerová, M. Fusková - 1.B za asistence pana učitele J. Šípka
zástupci druhého a třetího ročníku

N. Suchomelová, V. Maňásek, M. Holubová, D. Skybová - 2.A

V. Šenkeřík, Z. Maiwaelderová, S. Huvarová, M. Šimíček, D. Rajnoch - 3.C